naeringssenter

Forstudie

Et konkret resultat av VVV-prosjektet er at Varangerhalvøya etableres som en natur- og kulturpark. Dette er en permanent samarbeidsplattform som tar videre arbeidet med å utnytte naturarven som en ressurs i utviklinga av lokalsamfunn. 

Arbeidet med å etablere parken er i gang gjennom ei kartlegging av lokale ressurser og en egen forstudie som legges opp litt utradisjonelt med å presentere ti fortellinger om mennesker og natur. På bildet er Ingrid Brekkhus i gang meed å intervjue Kristian Sirkka i Vadsø som er en av reiselivsaktørene som jobber nært natur og kultur.

Sveits

Sveits er det landet i Europa som er kommet lengst i forhold til konseptet med regional parker. Bildet viser en norsk delegasjon på studietur nettopp til Sveits for å lære mer.

I Norge er det i dag fem natur og kulturparker: Valdres Natur og kulturpark, Regionalpark Haldenkanalen, Telemarkskanalen regionalpark, Nærøyfkjordens verdsarvpark og Landskapsparkane i Hordaland.

Du kan lese mer om verdigrunnlag og mål for norske parker her 

Park