naeringssenter

2013-04-23 15.03.04Også i år legger Varanger Næringssenter til rette for en egen Vadsøstand under Barentshavs-konferansen som arrangeres fra 31.mars til 2.april. Seks bedrifter var med til Hammerfest i fjor og de var svært fornøyd med opplegget. Ny kunnskap, utvidet nettverk, nye arbeidsoppdrag, tilbakemeldinger om positiv profilering av Vadsø og trivelig samarbeid er hovedkonklusjoner etter opplegget i fjor.

 

Varanger Næringssenter har i gang et langsiktigarbeid sammen med mange aktørerer både i og utenfor kommunen der målet er å få petroleumsrelaterte etableringer i regionen. Det er også svært viktig å bidra til at lokalt næringsliv ser og utnytter de mulighetene som ligger der og som stadig kommer nærmere Øst-Finnmark. Deltakelsen på den store Barentshavskonferansen i Hammerfest er et ledd i et arbeid der mange må være med og der man nødvendigvis ikke ser konkrete resultater veldig raskt.

I disse dager har forøvrig to bedrifter i Vadsø - Arc Giraff AS og Barents Event AS meldt seg på Nordkapp Næringshage sitt kvalifiseringsprogram for såkalt Achillessertifisering som er nødvendig når man skal satse på leveranser til petroindustrien.

På bildet Vadsødelegasjonen som var i Hammerfest i fjor: Ynge B.Harila, Wenche Pedersen, Ingela Mästerbo, Per Ivar Harila, Andreas Ittelin Hellisø, Marit Enochsen Pedersen, Tommy Sarilla og Marit Vambheim.