naeringssenter

Mye folkPå et godt besøkt Vadsøseminar 5.12 ble det grønne skiftet satt på den næringspolitiske dagsorden i Varanger. Et bredt program med gode innledere med forskjellige innfallsvinkler til det bærekraftsperspetivet som må ligge til grunn for veksten i vår region framover.

Terje Skansen

Ordfører Hans Jacob Bønå ønsket velkommen og mente at temaet er svært viktig. Direktør Terje Skansen (til høyre) i Varanger Kraft understreket at hans selskap har jobbet bærekraftig lenge med vannkraft. Nå har Raggovidda hovedfokus gjennom verdens "feteste" vindkraft som betyr ny utvikling gjennom satsing på hydrogen. Skansen kom også med nyheten om at Varanger Kraft har bestemt seg for å satse på flere vindmøller gjennom Raggo II. Se innlegget her. 

Johannes VallivaaraCluster manager Johannes Vallivaara fra Rovaniemi fortalte om arbeidet med smart spesialisering i mat- og energiproduksjon i Lappland. Der jobbes det svært systematisk med planlegging, opplæring, nettverkstenking og samarbeid for å øke verdien av lokale råstoffer og skape nye arbeidsplasser i distriktene. Hele innlegget.

Avdelingsleder Merete S. Andersen er ansvarlig for Innovasjon Norge Arktisk sitt arbeid med bærekraft innenfor alle bransjer. Tittelen på hennes innlegg var "bærekraft gir konkurransekraft". På seminaret fokuserte hun ekstra på reiseliv og roste Varanger Næringssenter som gjennom regionalparken jobber for at Varanger skal få merket "Bærekraftig reisemål". Meretes presentasjon leser du her.

Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway var representaret med Thor Moen og Ulrika Holmgren som hadde med seg en rekke eksempler på hvordan kommuner og byer tenker smartere gjennom digitalisering og digital transformasjon. Se mer. (På bildet til høyre sammen med lokalpolitiker Farid Shariati fra MdG). 

Havets muligheter

 Med Caroline Greiner Haukeland fra Polar Algea AS på skype fra Oslo og Kåre Breivik fra Barenst Seaweed AS på talerstolen fikk deltakerne høre om de enorme mulighetene som ligger i tare. Breiviks innlegg og info om tare.

Samferselssjef Per Bjørn Hom-Varsi viste i sitt innlegg at Finnmark fylkeskommune er godt i gang med sin grønne omstilling og tar mål av seg til å være i front framover bl a gjennom den nye regionale transportplanen som vedtas nå i desember. Les hele innlegget.

Henriette"Grønne hus og hytter" var tittelen på innlegget til salgssjef Henriette Saxi (på bildet sammen med Kjell Bjarne Mietinen) som informerte om Kontio sitt arbeid med bærekraft. Mietinen Maskin AS i Vadsø er Norges enelevarandør av de finske produktene. Les mer.

Målfrid BaikNHO-direktør Målfrid Baik oppsummerte seminaret. Hun vil at "grønn omstilling" skal være begrepet vi bruker framover. Hennes hovedkonklusjon er at samarbeid mellom bedrifter, samarbeid mellom privat og offentlig sektor og samarbeid på tvers av kommunegrenser vil avgjøre om vi får til bærekraftig vekst framover. Hun trakk fram arbeidet i Hermetikken Kulturnærinsghage og Varanger Næringssenter som eksempler der viktige aktører fokusert og jobbet strategisk med samarbeid på tvers av bransjer og grenser. 

TrondVadsøseminaret arrangeres av Varanger Næringssenter AS sammen med Vadsø kommune og SpareBank 1. Årets seminart var det sjette i rekken og ordfører Hans Jacob Bønå sier at dette er blitt en viktig møteplass.

Konsernsjef Trond Hanssen i Sparebank 1 oppfordret i sitt innlegg til mer satsing på unge talenter og unge gründere. Daglig leder Ingela Mästerbo lover at Varanger Næringssenter AS følger opp den utfordringa i 2018.

 

Hele programmet od deltakerliste (med noen endringer) finner du her.